Allmänt

Pargas Invalider rf

Föreningen Pargas Invalider rf har allt sedan den grundades år 1985 aktivt arbetat för att befrämja de funktionhindrades rättigheter i samhället.


6© Christian Andersson 2015